Reference

Za koga smo i što radili?

Koliko smo radili na kojem području?

Tri su područja kojima se bavimo: SEO & statistike, PHP development i digitalni marketing. Za manji dio klijenata radili smo samo jedan od ta tri polja. Međutim, u većini slučajeva radili smo za istog naručitelja dva, pa i sva tri područja. Gledajući naše klijente u cjelini, otprilike smo ovako procijenili u postocima koliko smo radili na kojem području.

Web development
SEO & Analytics
Digitalni marketing

PHP development - WordPress kao
dominantan CMS današnjice

Najbolji se rezultati mogu ostvariti kad razumijete i vladate tehničkim dijelom projekata. Stoga smo od početka težili tome da sami razvijamo i održavamo stranice. Ispočetka smo najviše radili u Joomli, a onda je tijekom godina našim developmentom zavladao WordPress.
Drupal je također oduvijek prisutan u našem radu, to je kvalitetan CMS ali nikad nije bio zvijezda poput Joomle i WP-a. Radili smo i s desetak drugih CMS-ova i programskih jezika, od eZpublisha i Escenica do Symphonyja i Phytona.
Pogledajte primjere naših radova.