Što je tag NoIndex/Follow i kada je potreban?

Martina SigurCilj SEO optimizacije web stranice je omogućiti tražilicama da čim lakše i bolje prepoznaju naše web stranice. S obzirom da želimo da Google ili bilo koja druga tražilica indeksira našu web stranicu i čim bolje je pozicinira prilikom pretrage po određenoj ključnoj riječi moramo im to i omogućiti.

S druge strane želimo li da Google ili neka druga tražilica ne indeksira našu stranicu iz nama poznatog razloga tada moramo tako stranicu i postaviti.

Što znači NoIndex/Follow?

Postoji li na vašoj web stranici <META> tag “NoIndex/Follow”? To znači da tražilice i spideri koji prolaze kroz vašu stranicu ne prikazujete određeni sadržaj s vaše web stranice, ali da slijede linkove na stranici.

Značenje NoIndex i Follow:

NOINDEX – ne dopusti tražilicama da prikazuju ovu stranicu u svojim rezultatima.
FOLLOW – ukazuje tražilicama da slijede linkove na stranici te da mogu indeksirati stranicu.

<html>
<head>
<title>…</title>
<META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOINDEX, FOLLOW”>
</head>

Dakle, ako primijetite da samo određene stranice na web stranici imaju oznaku NoIndex i Follow, to vjerojatno nije greška već je taj meta tag tu s razlogom i sugerira tražilicama da ne prikazuje u svom indeksu određenu stranicu.

Kada se upotrijebljava <META> tag NoIndex/Follow?

NoIndex možete upotrijebiti kada je u pitanju duplicirani sadržaj i to kada sadržaj na stranici nije u potpunosti kopiran s druge stranice, a u tom slučaju umjesto NoIndex možete upotrijebiti canonical tag.

<META> tag NoIndex možete upotrijebiti na web stranicama Vaše firme, a za stranice koje se odnose, primjerice, samo za Vaše zaposlenike. Dakle, one stranice koje ne želite da se indeksiraju i prikazuju na tražilicama možete na taj način ‘zaštiti’.

Ako želite da Vaša web stranica bude uspješna te da bude čim bolje pozicionirana na tražilicama umjesto <META> taga NoIndex/Follow obavezno koristite Index/Follow jer u suprotnom ćete sugerirati tražilicama i spiderima da ne uzimaju u obzir Vašu stranicu u rezultatima pretraživanja. Ostane li na web stranici <META> tag NoIndex/Follow vrlo brzo ćete zamijetiti pad u broju organic posjeta, a na taj način i direktnog ili indirektnog prihoda.  Izuzetak je naravno ako ne želite da se određeni sadržaj s vaše web stranice indeksira i bude vidljiv tražilicama.