SEO optimizacija: Izrada plana što i kako dalje raditi

Piše: Krešimir Kovač

Krešimir Kovač

Tehnička i sadržajna SEO analiza polazište su u SEO optimizaciji web stranica, one nam daju dijagnozu web stranice te jasniju sliku što i kako dalje.

Nakon tehničke SEO analize i sadržajne SEO analize, kao liječnik kad ispred sebe ima mnogo nalaza različitih pretraga, trebali bismo imati dovoljno informacija da postavimo dijagnozu. Treba vidjeti cjelinu što je katkad teško, odnosno u mnoštvu drveća vidjeti šumu. Potrebno je napraviti plan što i kako treba raditi. Neke sitne promjene mogu se napraviti u hodu, primjerice, korekcija tagova, ubrzanje stranice ili “glancanje” mobilne verzije. Međutim, često je potrebno uložiti i ozbiljniji trud da bi se projekt popravio ako je bio u krizi ili još dodatno pokrenuo ako je uspješan. Tu, naravno, postoje ograničenja – ne možete tražiti korekciju nekoliko desetaka tisuća description tagova ili preporučiti nekom samostalnom blogeru produkciju pedeset tekstova dnevno. Zamišljena rješenja ako se provedu moraju donijeti portalu realnu korist, ali istovremeno moraju biti i u skladu s realnim mogućnostima.

Katkad i mi postajemo partneri u provođenju tih rješenja. Primjerice, u dogovoru s vlasicima portala, krećemo u development ili content marketing pa se na taj način suradnja proširuje i na druga područja.

Tehnička i sadržajna SEO analiza jasan su pokazatelj i nama i klijentu što se može očekivati od web stranice i može li stranica postići zadani cilj i u kojoj mjeri.

Izrada plana što i kako dalje raditi slijedi nakon Sadržajne SEO analize web stranice i Tehničke SEO analize web stranice. Nakon što se napravi plan daljnjeg rada slijedi “Slobodouman” pristup u SEO optimizaciji i SEO optimizacija – nepredvidiv, ali odgovoran posao.