Blogovi

Sadržajna SEO analiza web stranica

Sadržajna SEO analiza web stranica je kompliciranija i puno zahtjevnija od tehničke SEO analize web stranica. Što podrazumijeva sadržajna SEO analiza?

Tehnička SEO analiza

SEO optimizacija web stranice sastoji se od, možemo reći, od dva dijela: tehničke i sadržajne SEO optimizacije. Tehnička SEO optimizacija je ono što je nekad bila srž on page SEO-a

Sustav za upravljanje sadržajem – CMS

WordPress, Joomla, Drupal samo su neki od sustava za upravljanje sadržajem koji su jednostavni za korištenje, a pružaju mnogo. Koji sustav za upravljanje sadržajem odabrati?

Facebook aplikacije

Facebook aplikacije neizostavan su dio internet marketinga, a godinama su prisutne na Facebooku. Facebook aplikacije su integrirane unutar Facebook profila.

Kvaliteta ili kvantiteta?

Je li važnija kvaliteta ili kvantiteta sadržaja? Kakav sadržaj dati tražilicama? Kakav sadržaj prepoznaju tražilice? Piše: Martina Sigur.

  • 1
  • 2